artHUB
blogg
första sidan

beskrivning – syfte – mål – värdegrund – vision

Att fungera som en tankesmedja för oss som arbetar inom kulturområdet.
En arena för utbyte av erfarenheter, kunskaper, tankar och idéer.
Kulturarbetare, kulturföretagare på den ena sidan [vår sida] övriga på den andra.
Att öka kunskapen kring entreprenörskap inom kultursektorn.
Skapa möten och mötesplatser där dialogen och kommunikation är prio ett.
Att verka för samarbeten mellan traditionellt näringsliv, offentlig sektor och oss kulturutövare.
Uppfinnarverkstäder, workshops, nätverk och sånt som vi inte visste att det skulle gå att skapa.
Hur ska man beskriva en framtid utan att tappa fotfästet?
Vilket är viktigast: visionen eller förtroendet?
Hur spännande är det att gå från något invant och bekvämt till något som påminner om det invanda och bekväma? Nada, men man behöver ju å andra sidan inte anstränga sig heller.
Men varför ska man inte anstränga sig?
Jämställdhet, genusperspektiv och mångfald är självklarheter – vi är alla människor.
Folkhälsa – genom att utvecklas som individ, få bättre självkänsla och ett ökat självförtroende, mår man bättre!

 

Innovationsledare

Driva processerna kring nytänkande.
Det är ett hårt, tufft arbete att våga ifrågasätta gamla normer, invanda mönster och arbetssätt.
Sticka ut och ifrågasätta praxis.
Nytänkande – Tänk nytt.
Att skapa innovativa klimat inom företagt.
Tänka nytt + Tänka i nya banor + Flexibilitet + Anpassningsförmåga + Ändringsbenägenhet = Högre lönsamhet & Konkurrensmedel.

Idag Imorgon
Snabbt  Snabbt
Effektivt Effektivt
Kända parametrar Okända parametrar
Säkerhet Osäkerhet

Teknikföretag är ofta duktiga på att driva fram tekniska innovationer, men generellt sämre på affärskoncept, kundlösningar.
Släpp kontrollen och överblicken – ge utrymme för experiment och prövande.
Hitta alternativa sätt att arbeta.
Hitta alternativa sätt att ta beslut.
Våga göra fel – det är inne att vara annorlunda.
Gör företaget mer innovativt – stärka processerna kring idéflödet.
Lyft in människan med den kreativa lusten och den för kultur brinnande själen, så ska du se att ditt / ert företag går en ljusare framtid till mötes!
En del vågar ta steget att vara med och förändra världen, medan en del fegar ur redan på att ändra lite på frukosten.
Kanske det är dags att låta näringslivet få ta del av hemligheterna bakom lyckade företag som arbetar efter modellen: samhällsentreprenörskap.
Hur ser konstnären på ditt företag ut?

     
kontaktpersoner:
charlie andersson 073-630 98 05
tohbbe lindblom 0708-488 933
maila oss på förnamn.efternamn@arthub.se
     
     
     
     
uppdaterad 2009-05-22